Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 974 000,00 PLN i dzieli się na 5 974 udziały po 1000 zł każdy.

Na podstawie § 22 Aktu Założycielskiego K-PFPK sp. z o.o., zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celu.

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2019 r.)