Wykaz kontroli przeprowadzonych w spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Książka kontroli K-PFPK sp. z o.o.

Dokumentacja dotycząca przebiegu i wyników kontroli dostępna jest na miejscu w siedzibie spółki.