Informacja o wynikach finansowych Spółki w poszczególnych latach:

Rok Zysk netto (zł) Strata netto (zł)
2019 206.779,99 ------------------------------
2018 59.813,17 ------------------------------
2017 51.574,47 ------------------------------
2016 ------------------------------ 29.373,36
2015 12.549,38  ------------------------------
2014 52.479,58 ------------------------------
2013 125.840,52 ------------------------------
2012 4.109,17 ------------------------------
2011 48.856,21 ------------------------------
2010 ------------------------------ 25.402,43

Strata z roku 2010 i 2016 wynikająca z rachunku zysków i strat oraz bilansu została pokryta z kapitału rezerwowego wypracowanego w latach poprzednich.

Zyski netto wynikające z rachunku zysków i strat oraz bilansu w latach 2011-2015 oraz 2017-2019 przeznaczono na kapitał zapasowy.