Celem Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców poprzez poręczenia spłat kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wadium, które związane są z:

  • działalnością bieżącą przedsiębiorstwa
  • nowymi inwestycjami
  • projektami innowacyjnymi
  • działalnością rozwojową

Przedmiotem działalności spółki jest:
a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych( PKD 64.99.Z),
b) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
c) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).